Event Photo Gallery

2015-04-29 Kybernetický polygon - slavnostní otevření

Date 29.4.2015
Place Fakulta informatiky, ÚVT MU

Description
Dne 29.4.2015 byl slavnostně otevřen Kybernetický polygon - společné pracoviště Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky MU. Jde o cvičiště, kde mohou odborníci simulovat kybernetické útoky a trénovat obranu proti nim. Kybernetické útoky je zde možné zkoumat a testovat bez rizika vlivu na reálnou vnější infrastrukturu. Vybavení budou využívat odborníci FI a ÚVT MU, informační specialisté z firem CERIT-SC, studenti i pracovníci Národního bezpečnostního úřadu a dalších bezpečnostních složek.