Event Photo Gallery

2012-12-06 SPP - Den s průmyslovými partnery

Date 6.12.2012
Place Fakulta informatiky

Description
V roce 2007 založila FI Sdružení průmyslových partnerů (SPP FI MU). Dvakrát ročně (květen, prosinec) je na FI pořádán Den s průmyslovými partnery. Během dopoledních a odpoledních bloků mají studenti možnost seznámit se s: (a) činností stávajících i nových partnerských firem; (b) možností spolupráce na projektech a možností stáží u firem; (c) tématy bakalářských a diplomových prací zadaných ve spolupráci s průmyslovými partnery; (d) možnostmi uplatnění v praxi.