Event Photo Gallery

2014-09-26 Noc vědců

Date 26.9.2014
Place Fakulta informatiky MU

Description
FI se opět zapojila do národní akce Noc vědců 2014. Pracovníci připravili pro veřenost řadu akcí v prostorách fakulty:

(1) Interaktivní prostor (ukázky různých interaktivních aplikací, do kterých se návštěvníci sami zapojí a vyzkouší si nové technologie – projekce real time pomocí zařízení Kinect, výroba taumatropu včetně výkladu o optických hračkách a vzniku animovaného filmu, talking tree project – mluvící krabičky, interaktivní hry pro děti předškolního věku, fotografování ve fotoateliéru, promítání videí a animací).

(2) Virtuální svět (ukázky práce ve virtuálním prostoru, alternativní vstupní zařízení a jejich využití vč. možnosti si vše vyzkoušet, 3D tisk, demonstrace a vysvětlení řešení podstaty vědeckých úkolů, vědomostní kvíz).

(3) Počítačová bezpečnost – bezpečnost v ICT (demonstrační ukázky bezpečnosti bezdrátových senzorových sítí, bezpečnost elektronických cestovních pasů, interaktivní počítačové hry).

(4) Pixeliště (videoprojekce, interaktivní ukázky zpracování obrazu na počítači, tematické hry pro děti, znalostní kvíz).

(5) Mé počítače mi rozumějí (demonstrační ukázky, možnost vyzkoušet si software pro zpracování přirozeného jazyka – slovníky, speciální slovníky, znalostní báze, programy pro větný rozbor, hry s hádáním slov, charakteristiky textu, charakteristiky autorů, vizualizace jazykových dat aj.; ukázky se týkají češtiny, ale také světových i „exotických“ jazyků; skládačky, luštění textů v neznámém jazyce).

(6) Nukleus (speciální projekce – návštěvníci vstoupí do třímetrové kostky a nechají se obklopit video a audio projekcí).

(7) Využití informatiky v běžné lékařské praxi (prezentace možností současné bioinformatiky na poli diagnostiky různých onemocnění s výhledem na jejich aplikace do velmi blízké budoucnosti – tzv. personalizovaná medicína).

(8) Jak hledat beze slov (ukázky aplikací pro vyhledávání podobností, možnost interaktivního vyzkoušení rozpoznávání a hledání podobného pohybu nasnímáním 3D pohybu účastníka, detekce obličeje, vyhledávání nahodilých obrázků na základě jejich podoby, puzzle pro nejmenší).

(9) Natoč se sám (demonstrace natáčení s klíčováním v HD kvalitě – natočte si vlastní krátký spot s pozadím!)

(10) To nejlepší z filmových festivalů Fakulty informatiky MU (od 19:30 hod. komentované pásmo nejlepších studentských filmů z čtrnáctileté historie filmových festivalů Fakulty informatiky MU).

(11) Rodinný portrét: V laboratoři fotografí vám pořídíme digitální rodinný portrét a ještě téhož večera vám ho zašleme e-mailem.

(12) Prezentace evropských vědeckých projektů.