Event Photo Gallery

2011-12-09 Zahájení provozu Centra CERIT-SC

Date 9.12.2011
Place Fakulta informatiky MU a ÚVT MU

Description
V pátek 9. prosince 2011 proběhlo v prostorách Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně slavnostní zahájení provozu Centra CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) provozovaného Ústavem výpočetní techniky MU.

Program zahájení provozu byl zaměřen na prezentaci Centra CERIT-SC, jeho aktuálního technického vybavení a možnosti, které spolupráce s Centrem otevírá vědeckým komunitám v ČR. Centrum již aktuálně disponuje významnými výpočetními i úložnými kapacitami a spolupracuje s řadou předních výzkumných skupin při zajištění jejich požadavků na efektivní využití výpočetní a úložné infrastruktury.

Součástí programu byla prezentace jednoho z významných partnerů Centra, profesora Marka z Centra výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).