Event Photo Gallery

2008-12-15 Bezejmenná galeria - Ivo Serba: MathArt

Date 15.12.2008
Place Fakulta informatiky MU

Description
Prof. Ing. Ivo Serba, CSc., profesor Katedry počítačových systémů a komunikací FI MU. Jako profesionála ve výpočetní technice jej již v sedmdesátých letech minulého století zaujalo umění podporované počítačem - Computer Art. V něm se zaměřil na esteticky produktivní algoritmy procedurální počítačové grafiky, pro které se postupně celosvětově ustálil název matematické umění – Mathematical Art. V roce 1999 založil na Fakultě informatiky MU předmět Výtvarná informatika. Fotografie z versnisáže Serbovy výstavy "MathArt" na FI dne 15.12.2008.