Event Photo Gallery

2004-02-18 Otevření rekonstruovaných učeben D s novým projekčním a záznamovým vybavením

Date 18.2.2004
Place Fakulta informatiky

Description
Slavnostní otevření modernizovaného komplexu poslucháren D vybaveného nejmodernější projekční a záznamovou technikou.

V rámci přestavby 2002-2003 proběhla výstavba nové posluchárny D3 s kapacitou přes 180 míst a rekonstrukce dvou stávajících poslucháren D1 a D2 s kapacitou 200 a 100 míst. Všechny posluchárny byly vybaveny moderní audiovizuální technikou, která umožnila nasazení nejmodernějších výukových metod, jako je např. souběžné využití dvou projektorů, přepínání mezi různými zdroji, jako je počítač a snímací jednotka, kvalitní ozvučení pro mluvené slovo i hudbu atd. Všechny přednáškové místnosti byly současně vybaveny dvojicí kamer, které jsou využívány k záznamu probíhajících přednášek a jejich přenosu prostřednictvím počítačové sítě. Záznamy přednášek jsou ukládány a zpřístupněny studentům pro samostudium.