Event Photo Gallery

2011-03-27 Matematická olympiáda - kategorie P

Date 31.3.-1.4.2011
Place Fakulta informatiky

Description
Ve dnech 27.3.-1.4.2011 se v Brně konalo celostátní kolo 60. ročníku Matematické olympiády. Jedná se o předmětovou soutěž z matematiky a informatiky pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Celostátní kolo v nejvyšších kategoriích A a P proběhlo v Brně na Masarykově univerzitě a Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše. Soutěž začala ústředním kolem kategorie A - matematika za spolupráce gymnázia a Přírodovědecké fakulty MU. Následně od středy 30. března proběhla soutěž v kategorii P - Programování, kterou organizovala Fakulta informatiky MU ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.

Součástí programu byla mj. exkurze pro laboratořích Fakulty informatiky. Akce byla slavnostně zakončena vyhlášením vítězů v pátek 1. dubna v budově fakulty na Botanické 68a v Brně.