Event Photo Gallery

2014-05-15 XIX. Filmový festival FI

Date 15.5.2014
Place Fakulta informatiky MU

Description
Už po čtrnácté představili studenti Fakulty informatiky své původní krátkometrážní filmy. Mladí tvůrci opět nezklamali a postarali o skvělou přehlídku snímků nejrůznějších žánrů.

O úspěšnosti festivalu svědčí hojná účast diváků nejen z řad studentů a učitelů Masarykovy univerzity. Jedním z přítomných byl i děkan Fakulty informatiky Michal Kozubek. Kromě odborné poroty si vítězná díla vybírali také sami diváci.

Na nejlepším snímku se letos obě skupiny hlasujících shodly a nejvyšší ocenění putovalo mladému režisérovi Janu Paterovi za snímek s názvem Výjimka v překladu. Krátkometrážní hraný film vtipně vystihl situaci čerstvého plzeňského studenta, který první den svého studia na Fakultě informatiky narazil na početnou skupinu lidí hovořících podivným jazykem, který dosud neslyšel. Tím jazykem byla slovenština a až osudové setkání s krásnou Slovenkou jej přimělo k usilovnému studiu jejího mateřského jazyka. Jak autor uvedl, zápletka jeho díla je inspirována skutečnými událostmi a osudová dívka z filmu je jeho dívkou i ve skutečnosti. Autor při předávání ceny přiznal, že mezeru v jazykových znalostech už dohonil.

--

Skvělý výkon předvedlo i slovenské moderátorské duo Dominika Baníková a Jakub Tomiš, jejichž průvodní spoty mezi jednotlivými filmy byly neméně kvalitní než promítaná díla samotná.

Všechny soutěžní krátkometrážní filmy vznikly v rámci předmětů Základy filmové řeči a Produkce audiovizuálního díla. Studentští filmaři si vyhlásili za svého „Filmového Boha“ jednoho z vyučujících zmíněných předmětů Roberta Krále.

--

http://lemur.mu/kultura/film/1530-slovenstina-v-hlavni-roli-vitezneho-snimku-filmoveho-festivalu-fakulty-informatiky