Event Photo Gallery

2013-09-27 Noc vědců

Date 27.9.2013
Place Fakulta informatiky

Description
Noc vědců na Fakultě informatiky MU. Program:
-- Interaktivní prostor (ukázky různých interaktivních aplikací, do kterých se návštěvníci sami zapojí a vyzkouší si nové technologie – Kinect, Phantom, infra snímání prostorové polohy aj.).
-- Pixeliště (videoprojekce, interaktivní ukázky zpracování obrazu na počítači, tematické hry pro děti, znalostní kvíz).
-- Mé počítače mi rozumějí (demonstrační ukázky, možnost vyzkoušet si software pro zpracování přirozeného jazyka - slovníky, speciální slovníky, znalostní báze, programy pro větný rozbor, hry s hádáním slov, charakteristiky textu, charakteristiky autorů, vizualizace jazykových dat aj.; ukázky se týkají češtiny, ale také světových i „exotických“ jazyků; skládačky, luštění textů v neznámém jazyce);
-- Biochemické puzzle aneb jak hacknout buňku (demonstrační ukázky možnost prakticky si vyzkoušet některé softwarové nástroje pro práci s bílkovinami se zaměřením na jejich strukturu, např. vyhledávání molekul bílkovin ve volně přístupné databázi Protein Data Bank, vizualizace molekul pomocí různých modelů, vyhledávání vybraných motivů, jejich přikládání, porovnávání a výpočet jejich vlastností. Soubory s molekulami i softwarové nástroje, se kterými se návštěvníci seznání, jsou volně dostupné na Internetu - v případě zájmu si mohou návštěvníci tyto nástroje stáhnout a pracovat s nimi rovněž po návratu z Noci vědců);
-- Natoč se sám (demonstrace natáčení s klíčováním v HD kvalitě – natočte si vlastní krátký spot s pozadím!);
-- To nejlepší z filmových festivalů Fakulty informatiky MU (od 19:30 hod. komentované pásmo nejlepších studentských filmů z třináctileté historie filmových festivalů FI MU);
-- Prezentace evropských vědeckých projektů.