Event Photo Gallery

2013-05-16 XIII. Filmový festival FI

Date 16.5.2013
Place FI MU

Description
Vážení přátelé filmového umění,

srdečně vás zveme na Filmový festival Fakulty informatiky, kde letos již potřinácté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu.

Promítání původních autorských filmů se uskuteční dne 16. 5. 2013 večer pod záštitou děkana Fakulty informatiky MU prof. RNDr. Michala Kozubka, Ph.D. a primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA

Uvidíte výsledek dvousemestrálního úsilí a snahy o zvládnutí desítky profesí malými týmy studentů, vše od námětu až po produkci si dělají studenti pod vedením sami.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají jako cenu sošku Filmobola, maskota filmového festivalu, a další věcné ceny sponzorů.

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl