Event Photo Gallery

2011-05-19 XI. filmový festival FI

Date 9.5.2011
Place Fakulta informatiky MU

Description
Vážení přátelé filmového umění,

srdečně vás vítáme na Filmovém festivalu Fakulty informatiky, kde letos již pojedenácté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA proběhne promítání původních autorských filmů dne 19. 5. 2011 večer.

Uvidíte výsledek dvousemestrálního úsilí a snahy o zvládnutí desítky profesí malými týmy studentů, vše od námětu až po produkci si dělají studenti pod vedením sami. Tento rok připravujeme interaktivní film, v němž si budou moci diváci rozhodnout průběh děje. Do přípravy se zapojili studenti několika fakult Masarykovy univerzity a také studenti JAMU.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají jako cenu sošku Filmobola, maskota filmového festivalu, a další věcné ceny sponzorů.

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl