Event Photo Gallery

2009-05-20 IX. filmový festival FI

Date 20.5.2009
Place Fakulta informatiky MU

Description
Vážení přátelé filmového umění,

srdečně vás zveme na Filmový festival Fakulty informatiky, kde letos již podeváté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. a primátora města Brna Romana Onderky proběhne promítání původních autorských filmů v rámci oslav Dies academicus dne 20. 5. 2009 večer.

Snahu zvýšit obsahovou a technickou kvalitu vytvářené produkce laboratoře podpořilo rozšíření technického vybavení laboratoře LEMMA, zapojení herců JAMU, experiment s 3D filmováním a rozšíření spolupráce s dalšími fakultami MU. Uvidíte výsledek dvousemestrálního úsilí a snahy o zvládnutí desítky profesí malými týmy studentů.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají jako cenu sošku Filmobola, maskota filmového festivalu a další věcné ceny sponzorů.

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl