Harmonogram přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia

Důležitá data v přijímacích řízeních

Studium od semestru jaro 2019 Studium od semestru podzim 2019
Podávání přihlášek a žádosti o prominutí 1. 9. 2018 – 30. 11. 2018 1. 2. 2019 – 30. 4. 2019
Přijímací zkoušky 30. 1. 2019 12. 6. 2019
Zasedání přijímací komise 6. 2. 2019 - 15. 2. 2019 24. 6. 2019 - 28. 6. 2019
Vydání rozhodnutí o studiu bude upřesněno bude upřesněno
Poradní komise rektora bude upřesněno bude upřesněno

Průvodce přijímacím řízením