Harmonogram přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia

Důležitá data v přijímacích řízeních

Studium od semestru podzim 2021 Studium od semestru jaro 2021
Podávání přihlášek a žádosti o prominutí 1. 1. 2021 – 30. 4. 2021 1. 8. 2020 – 30. 11. 2020
Přijímací zkoušky červen 2021 3. 2. 2021
Zasedání přijímací komise červen 2021 do 12. 2. 2021
Vydání rozhodnutí o studiu bude upřesněno únor 2021
Poradní komise rektora bude upřesněno bude upřesněno

Průvodce přijímacím řízením