Harmonogram přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia

Důležitá data v přijímacích řízeních

Studium od semestru jaro 2018 Studium od semestru podzim 2018
Podávání přihlášek a žádosti o prominutí 1. 9. 2017 – 30. 11. 2017 1. 2. 2018 – 30. 4. 2018
Přijímací zkoušky 31. 1. 2018 13. 6. 2018
Zasedání přijímací komise 7. 2. 2018 - 16. 2. 2018 bude upřesněno
Vydání rozhodnutí o studiu bude upřesněno bude upřesněno
Poradní komise rektora bude upřesněno bude upřesněno

Průvodce přijímacím řízením