FI MU

Vzdělávání v jednotlivých předmětech

Program C-CV Celoživotní vzdělávání, vzdělávání v jednotlivých předmětech

Termín podání přihlášky

Elektronickou přihlášku lze podat dvakrát ročně před každým semestrem. V přihlášce uveďte svou e-mailovou adresu, na kterou Vám odešleme informace o celoživotním vzdělávání na Fakultě informatiky MU, o přijímacím řízení, registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení prostřednictvím Obchodního centra MU.

Přijímací řízení se do programu C-CV Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU, vzdělávání v jednotlivých předmětech se koná dvakrát ročně pro podzimní a jarní semestr.
Přijímací zkouška se do tohoto programu nekoná, za přihlášku se neplatí.

Harmonogram akademického roku pro CŽV

Harmonogram celoživotního vzdělávání

Cena

Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia.

Poplatek je součtem kreditové hodnoty předmětu a kreditové hodnoty zakončení zvolených předmětů.

Poplatek za 1 kredit = 1 000 Kč
Poplatek za požadované ukončení se připočítá následně:
zkouška = 2 kredity, kolokvium = 1 kredit, zápočet = 0 kreditů.

Dva příklady pro lepší pochopení:
PA187 Správa projektu a projekt (z) - 5 kreditů za předmět + 0 za zápočet = 5000Kč
PV065 (zk/z) - 2 kredity a 2 kredity - pokud zvolíte zkoušku = 4000Kč

Sleva pro absolventy MU
Absolventům Masarykovy univerzity je poskytnuta sleva 10 %.

Pokud máte dotazy k možnosti slevy pro absolventy MU nebo jiné otázky, obraťte se na studijní referentku Janu Zemanovou.

Požadavky pro přijetí

  1. Ukončené středoškolské vzdělání (doložit kopii dokladu o dosaženém vzdělání, výjimka talentovaným středoškolským studentům proděkanem pro CŽV je možná)
  2. Podání elektronické přihlášky
  3. Úhrada poplatku za vzdělávání

Informace o předmětech

  • Uchazeči si mohou zvolit jednotlivé předměty z fakultní nabídky (pokud splňují případné podmínky daného předmětu, např. kapacitní limit); tyto předměty absolvují se studenty běžného studia.
  • Studijní katalog FI nebo Elektronický studijní katalog v Informačním systému MU poskytují aktuální informace o vyučovaných předmětech.
  • Zvolené předměty si uchazeči registrují v Informačním systému a poté objednají a zakoupí prostřednictvím Obchodního centra MU.
  • Bližší informace o registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení najdete na stránce Jak předměty registrovat a zakoupit.

Informace a předpisy