FI MU

Vzdělávání v jednotlivých předmětech

Program C-CV Celoživotní vzdělávání, vzdělávání v jednotlivých předmětech

Termín podání přihlášky

Elektronickou přihlášku lze podat dvakrát ročně před každým semestrem. V přihlášce uveďte, prosím, Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám Oddělení celoživotního vzdělávání odešle informace o celoživotním vzdělávání na Fakultě informatiky MU, o přijímacím řízení, registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení prostřednictvím Obchodního centra MU.

Přijímací řízení se do programu C-CV Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU, vzdělávání v jednotlivých předmětech se koná dvakrát ročně – pro podzimní a jarní semestr.

Přijímací zkouška se do tohoto programu nekoná, přijímací řízení není zpoplatněno.

Harmonogram akademického roku pro CŽV

Harmonogram celoživotního vzdělávání

Cena

Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia, poplatek za vzdělávání je stanovený na základě zvolených předmětů, jejich kreditové hodnoty a ukončení.

Poplatek za 1 kredit = 1 000 Kč
Poplatek za požadované ukončení se připočítá následně:
zkouška = 2 kredity, kolokvium = 1 kredit, zápočet = 0 kreditů.

Sleva pro absolventy MU
Absolventům Masarykovy univerzity je poskytnuta sleva 10 %.
Více informací o možnosti slevy pro absolventy MU poskytne Oddělení celoživotního vzdělávání na tel: +420 549 49 4641 nebo pošlete email administrátorce Aleně Hooperové.

Požadavky pro přijetí

  1. Ukončené středoškolské vzdělání (doložit kopii dokladu o dosaženém vzdělání, výjimka talentovaným středoškolským studentům proděkanem pro CŽV je možná)
  2. Podání přihlášky v elektronické podobě
  3. Úhrada poplatku za vzdělávání, stanoveného na základě kreditace zvolených předmětů

Informace o předmětech

  • Uchazeči si mohou zvolit jednotlivé předměty z fakultní nabídky (pokud splňují případné podmínky daného předmětu, např. kapacitní limit); tyto předměty absolvují se studenty běžného studia.
  • Studijní katalog FI nebo Elektronický studijní katalog v Informačním systému MU poskytují aktuální informace o vyučovaných předmětech.
  • Zvolené předměty si uchazeči registrují v Informačním systému a poté objednají a zakoupí prostřednictvím Obchodního centra MU.
  • Bližší informace o registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení najdete na stránce Jak předměty registrovat a zakoupit.

Předpisy a informace