VZDĚLÁVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECHProgram C-CV Celoživotní vzdělávání


Obor MiVT Výpočetní technika

Uchazeči si mohou zvolit jednotlivé předměty z fakultní nabídky (pokud splňují případné podmínky daného předmětu, např. kapacitní limit); tyto předměty absolvují se studenty běžného studia.

Přijímací řízení do programu C-CV Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU, oboru MiVT Výpočetní technika se koná dvakrát ročně – pro podzimní a jarní semestr.

Přijímací zkouška do programu Celoživotní vzdělávání, oboru MiVT Výpočetní technika se na Fakultě informatiky nekoná, přijímací řízení není zpoplatněno.

Požadavky pro přijetí:

Termín podání přihlášky

Elektronickou přihlášku lze podat dvakrát ročně (přijímací řízení na semestr podzim, přijímací řízení na semestr jaro).
V přihlášce uveďte, prosím, Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám Oddělení celoživotního vzdělávání odešle informace o celoživotním vzdělávání na Fakultě informatiky MU, o přijímacím řízení, registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení prostřednictvím Obchodního centra MU.


Informace o předmětech

Studijní katalog
Elektronický studijní katalog

Zvolené předměty si uchazeči registrují v informačním systému a poté objednají a zakoupí prostřednictvím Obchodního centra MU.
Bližší informace o registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení najdete na stránce
Jak předměty registrovat a zakoupit

Harmonogram akademického roku pro CŽV

Harmonogram celoživotního vzdělávání

Cena

Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia, poplatek za vzdělávání je stanovený na základě zvolených předmětů, jejich kreditové hodnoty a ukončení.
Změna od semestru jaro 2018
Poplatek za 1 kredit = 1.000 Kč

Poplatek za požadované ukončení se připočítá následně:
Zkouška = 2 kredity, kolokvium = 1 kredit, zápočet = 0 kreditů.

Více o studijních možnostech