Kolegium děkana

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. – děkan

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

děkan

Profesor Zlatuška stojí od září 2019 znovu v čele vedení fakulty po abdikaci v dubnu 2019.
Profesor Zlatuška fakultu zakládal a řídil již v letech 1994–1998, 2004–2011, 2015–2019. V letech 1998–2004 byl rektorem MU.

„Fakulta informatiky je nejstarší fakultou s tímto zaměřením u nás. Usiluji o to, aby si udržela svůj neformální status předního vědeckého a výukového pracoviště, jehož kvalitu potvrzuje jak špičková publikační činnost, tak i úspěšní a průmyslem vysoce cenění absolventi.“

Vedení fakulty

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

proděkan pro studijní programy, statutární zástupce

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání

doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

proděkanka pro průmyslové partnery

RNDr. Lenka Bartošková

RNDr. Lenka Bartošková

tajemnice fakulty

Vedoucí kateder, CERIT

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

vedoucí Katedry počítačových systémů a komunikací

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

vedoucí Katedry strojového učení a zpracování dat

prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

vedoucí Katedry teorie programování

doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

vedoucí Katedry počítačové grafiky a designu

Roman Čermák, M.Sc., MBA

Roman Čermák, M.Sc., MBA

ředitel, Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích – výkonná jednotka

Akademický senát

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

předseda akademického senátu

Bc. Dominika Krejčí

předsedkyně studentské komory akademického senátu

Ostatní členové kolegia

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

členka kolegia děkana

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

člen kolegia děkana, vedoucí CVT FI MU

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

člen kolegia děkana, docent CERIT FI MU