Najdete nás V místnosti A105 v přízemí fakulty naproti vrátnici. Umístění knihovny


Pro lepší orientaci můžete vyzkoušet virtuální prohlídku naší fakulty. Pod KN se skrývá naše knihovna ;). Nebo využijte přímý odkaz na Google Street View.