Z historie Fakulty informatiky

Nejvýznamnější události z více než 25 let historie fakulty.

 • Dnes

  Dějiny tvoříme teď

  Sledujte je online
 • 29. dubna 2022

  Jan Křetínský

  Doc. Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D.

  Jan Křetínský získává MUNI Award in Science and Humanities (MASH), kterou bude realizovat na Fakultě informatiky MU. Přichází z Technické univerzity v Mnichově, kde se pohybuje v oblasti formálních metod. Jako pro absolventa FI MU je pro něj grant mimo jiné příležitostí k návratu na domovskou alma mater. Špičkový odborník na poli teoretické informatiky se dlouhodobě věnuje verifikaci systémů a optimalizaci jejich spolehlivosti a dostupnosti.

 • 21. dubna 2022

  Ross J. Anderson

  Ross J. Anderson (Velká Británie)

  Udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v oboru informatika (na návrh FI MU).

  Významný profesor bezpečnostního inženýrství působíci na Katedře počítačových věd a technologií University of Cambridge. Je autorem široce citované knihy „Bezpečnostní inženýrství – průvodce budováním spolehlivých distribuovaných systémů“, spoluautorem šifry Serpent, která byla finalistou soutěže Advanced Encryption Standard, i řady dalších hojně aplikovaných bezpečnostních subsystémů. Vedle uznání nesporných vědeckých výsledků Masarykova univerzita rovněž ocenila Andersonovo dlouhodobé přátelství a spolupráci s vědci z Fakulty informatiky MU.

  Více informací o udělení doktorátu

 • 2018

  Donald Knuth a Jiří Zlatuška

  Ustavení profesorské pozice 'Donald Ervin Knuth Professor chair'

  Milníkem v historii fakulty bylo ustavení profesorské pozice 'Donald Ervin Knuth Professor chair' po dokončení prvního kola soutěže 'Masaryk Award in Science and Humanities' vypsaného Masarykovou univerzitou.

 • 16. února 2018

  Daniel Kráľ

  prof. Daniel Kráľ

  Fakulta získala do svých řad významnou vědeckou posilu, předního světového odborníka na teorii grafů Daniela Kráľe. Vědec uspěl v soutěži o univerzitní grant Muni Award in Science and Humanities. Díky podpoře ve výši pěti milionů korun ročně na dobu pěti let vyměnil Daniel Kráľ své dosavadní působiště na britské Univerzitě Warwick za FI MU, kam přenesl i řešení svého projektu financovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC).

  Tisková zpráva o udělení ceny.

 • 2017

  Jaroslav Král

  prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.

  Udělen titul Emeritní profesor FI MU.

 • 14. října 2015

  Thomas A. Henzinger

  Thomas A. Henzinger (Rakousko)

  Udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v oboru informatika (na návrh FI MU).

  Významný vědec v oblasti výzkumu formálních metod pro automatickou verifikaci počítačových systémů, autor zásadních vědeckých prací v oblastech hybridních systémů, temporálních logik a teorie her a nositel mnoha ocenění, který přispěl k formování směru výzkumu ve svém oboru. Více informací o udělení doktorátu.

 • 19. září 2014

  Nová budova

  Slavnostní otevření nové budovy

  Slavnostní ceremoniál zahájilo přestřižení pásky, následovala mj. prohlídka nových laboratoří, výpočetních sálů a poslucháren, inspirativní přednášky úspěšných absolventů a posterová soutěž doktorských studentů FI.

 • 17. října 2012

  Základní kámen

  Zahájení dostavby Fakulty informatiky

  Dostavba byla zahájena slavnostním poklepáním základního kamene. Důležitou součástí nové budovy je Vědecko-technický park CERIT, který fakulta provozuje a kde sídlí spolupracující firmy a podnikatelské inkubátory.

 • 2010

  Ivo Serba

  prof. Ing. Ivo Serba, CSc.

  Udělen titul Emeritní profesor FI MU.

 • 23. října 2009

  Javier Esparza

  prof. Javier Esparza (Španělsko)

  Udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v oboru informatika, na návrh FI MU. Více informací o udělení doktorátu.

 • 2009

  Miroslav Novotný

  prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc.

  Udělen titul Emeritní profesor FI MU.

 • 1. září 2007

  Studenti

  Fakulta překonala hranici 2000 studentů

  V akademickém roce 2007/2008 na FI poprvé studovalo více než 2000 studentů.

 • 1. března 2007

  Insignie FI MU

  Fakulta získala své insignie

  Autorem insignií je sochař a umělecký litec Jaromír Gargulák. Avers medaile nese portrét osobnosti významného brněnského rodáka Kurta Gödela doplněný jeho podpisem. Revers medaile tvoří fakultní znak. Hlavice žezla se odkazuje na symbol ohně z Prométheova předání ohně lidstvu. Stejně zásadní a mnohostranně využitelný význam jako kdysi oheň má pro lidstvo dnes informatika.

 • 2007

  Akce SPP

  Sdružení průmyslových partnerů

  Sdružení vzniklo jako platforma pro setkávání průmyslu s akademickou obcí. Cílem je budovat vzájemnou spolupráci v podobě společných projektů, nabídky bakalářských a diplomových prací, podporu studentských stáží apod.

 • 2006

  Theses.cz

  Systém pro odhalování plagiátů

  Na MU byla otázka systematického boje proti plagiátům poprvé ve větší míře diskutována před rokem 2004, kdy došlo k plošnému zveřejnění plných textů závěrečných prací v rámci Informačního systému MU (IS MU). Ukázalo se praktické vytvořit vlastní systém, k čemuž došlo v roce 2006. Nejprve se systém stal součástí IS MU, postupně se ale rozšířil i na ostatní školy, zejména v rámci portálů Theses.cz a Odevzdej.cz.

 • 11. června 2004

  Dines Bjørner

  prof. Dines Bjørner (Dánsko)

  Udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v oboru informatika (na návrh FI MU).

  Profesor Bjørner je jednou z nejvýznamnějších postav světové informatiky, s mimořádně širokým záběrem, zejména v oblasti používání formálních metod při tvorbě softwaru. Jeho prestiž a vliv na rozvoj evropské a asijské informatiky je unikátní, a před rokem 1989 byl určitě nejvýznamnějším průkopníkem a podporovatelem úzkých kontaktů mezi světovou a východoevropskou, zejména českou, informatikou. Více informací o udělení doktorátu.

 • 18. února 2003

  Nové posluchárny

  Otevření nových poslucháren

  V letech 2002–2003 probíhala přestavba budovy D na moderní přednáškový komplex. Všechny posluchárny byly vybaveny moderní audiovizuální technikou, která umožnila nasazení nejmodernějších výukových metod, včetně video záznamu přednášek.

 • 13. května 2000

  Filmový festival

  První Filmový festival FI

  V roce 2000 se uskutečnil první ročník Filmového festivalu Fakulty informatiky.

 • 12. listopadu 1999

  Niklaus Wirth

  prof. Niklaus Wirth (Švýcarsko)

  Udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v oboru informatika (na návrh FI MU).

  Prof. Wirth je jednou z nejvýraznějších osobností evropské i světové informatiky. Mezi nejznámější oblasti jeho činnosti patří vývoj metodologie v oblasti strukturovaného programování a autorství programovacího jazyka Pascal, který je dodnes používán k výuce programování. Mezi patnácti knihami, které vydal, jsou tituly, které patří k základním monografiím v oblasti metodologie programování a byly přeloženy do řady jazyků, mj. i do češtiny a slovenštiny. Více informací o udělení doktorátu.

 • 12. listopadu 1999

  Charles Bennett

  prof. Charles Bennett (Spojené státy)

  Udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v oboru informatika (na návrh FI MU).

  Dr. Bennett je jedním z nejvýznamnějších světových odborníků v oblasti kvantových počítačů, kvantové kryptografie a kvantové teorie informací, a to jak po stránce vlastních výsledků tak i celkového ovlivnění této oblasti. Je jakýmsi duchovním otcem celé oblasti kvantového počítání a komunikace. Současně, spolu s R. Landauerem, patří k vedoucím světovým osobnostem v oblasti interakci mezi fyzikou a informatikou. Dr. Bennetta můžeme považovat v současné době za jednu z vedoucích osobností světové vědy vůbec. Více informací o udělení doktorátu.

 • 1. března 1999

  IS MU

  Informační systém Masarykovy univerzity

  Informační systém MU (IS MU) je od počátku vyvíjen na Fakultě informatiky.

  Vývoj byl zahájen v prosinci 1998, první aplikace pro testování byly k dispozici pro omezený okruh uživatelů v lednu 1999. Oficiálně byl Informační systém uveden do provozu 1. března 1999. V okamžiku uvedení do provozu byly k dispozici aplikace pro sběr údajů o publikační činnosti, životopisy a Katalog předmětů. Od té doby se stal nedílnou součástí fungovaní MU s nebývalými možnostmi. Systém získal řadu prestižních ocenění a je využíván i dalšími školami.

 • 1. září 1998

  Studenti

  Fakulta překonala hranici 1000 studentů

  Těsně po vzniku studovalo na fakultě necelých 400 studentů. Ve školním roce 1998/1999, tedy čtyři roky po založení, překročil celkový počet studentů pomyslnou hranici 1000. Přesně šlo o 1056 studentů, z toho 956 v řádném denním studiu.

 • 12. května 1998

  Divadlo

  První představení proFIdivadla

  První hrou studentského divadelního souboru proFIdivadlo se stala improvizační groteska na téma Červené Karkulky s názvem Lambda Kalkulka. Od roku 2006 působí divadlo v rámci celouniverzitně volitelného předmětu Divadelní hra.

 • 1998

  Vernisáž knihy Tak pište

  Vernisáž knihy Tak pište

  Literární juvenilie Laboratoře slovesné tvorby studentů FI vylepšené dosud nepublikovanými příspěvky Miloš Dokulila, Zbyňka Fišera, Petra Hrbáče, Zena Kaprála, Zdeňka Kožmína, Ludvíka Kundery, Martina Reinera, Karla Škrabala, Jiřího Veselského, Michala Viewegha a Jindřicha Zogaty. Legendární patron mladých začínajících autorů Egon Bondy na magnetofonovou kazetu namluvil předmluvu.

  Na snímku je slavnostní vernisáž knihy za účasti Ludvíka Kundery.

 • 7. března 1996

  Donald E. Knuth

  prof. Donald E. Knuth (Spojené státy)

  Udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v oboru matematické vědy (na návrh FI MU).

  Rektor a vědecká rada MU, děkan a vědecká rada Fakulty informatiky MU v aule MU na Právnické fakultě udělili čestnou vědeckou hodnost doktora matematických věd panu Donaldu Ervinu Knuthovi, emeritnímu profesorovi Stanfordské univerzity. Více informací o udělení doktorátu.

 • 1996

  Stará budova

  Stěhování fakulty na Botanickou

  Budovu na Burešově ulici 20 získal kompletně Nejvyšší soud ČR a proto se fakulta spolu s Ústavem výpočetní techniky na začátku roku 1996 přestěhovala na současnou adresu.

 • 1. září 1994

  Logotyp FI

  Založení fakulty

  Do roku 1994 se informatika na Masarykově univerzitě vyučovala v rámci Přírodovědecké fakulty. Fakulta informatiky MU se stala první samostatnou informatickou fakultou u nás. V prvních letech své existence sídlila v budově dnešního Nejvyššího soudu na Burešově ulici. Zakládajícím děkanem se stal prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

  První snahy o vznik FI se datují už od roku 1993, ale teprve o rok později bylo její zřízení schváleno Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně.