Soutěže se vztahem k programování a informatice

Název Typ Termín Poznámky
Pro vysokoškoláky
IT SPY výzkumnájaro Elitní IT soutěž hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol.
SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost) výzkumnájaro Soutěž odborných výzkumných prací.
ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) programátorskápodzim Prestižní celosvětová soutěž v programování algoritmicky těžkých úloh na čas (5 hodin) v tříčlenných týmech u jednoho počítače. Probíhají kola: česko-slovenské, středoevropské a celosvětové.