Akce Spolku

Spolek přátel severské zvěře: víc než jen škola

Fakulta podporuje a raduje se z činnosti skupiny aktivních studentů propagujících přírodní vědy včetně informatiky. Studenti pořádají soutěže, propagují informatiku a zdravý studijní styl, a starají se o zlepšení prostředí na FI s mottem:

„Aby univerzita byla víc než jen škola.“

Spolek připravuje pro fakultu klíčové akce jako KSI, Poznej FI, atp. Stanovy spolku m.j. zaručují že „Při výslechu či jiné nestandardní situaci má aktivní člen nárok na peřinu nebo věc ekvivalentní.“ Stanovy, pořádané akce a vše o sdružení najdete na webové stránce spolku.

Spolek přátel severské zvěře