Akce Spolku

Spolek přátel severské zvěře: víc než jen škola

Fakulta podporuje a raduje se z činnosti skupiny aktivních studentů propagujících přírodní vědy včetně informatiky. Studenti pořádají soutěže, propagují informatiku a zdravý studijní styl, a starají se o zlepšení prostředí na FI s mottem:

„Aby univerzita byla víc než jen škola.“

Spolek připravuje pro fakultu klíčové akce, jako KSI a Poznej FI. Stanovy spolku m.j. zaručují, že „Při výslechu či jiné nestandardní situaci má aktivní člen nárok na peřinu nebo věc ekvivalentní.“ Stanovy, pořádané akce a vše o sdružení najdete na webové stránce spolku.

Spolek přátel severské zvěře