translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

CEOI Úvod

Je nám potěšením pozvat týmy všech zemí CEOI, aby se zúčastnily 14. středoevropské olympiády v informatice, kterou bude pořádat Česká republika, Brno, Fakulta informatiky, 1. - 7. července 2007. Doufám, že se vám návštěva líbí Brno, druhé největší město v České republice a centrum Moravy. Pozvání

CEOI Úvod Středoevropská olympiáda v informatice je mladším partnerem IOI a koná se každoročně od roku 1994. Jedná se o soutěž pro studenty středních škol, kteří se zajímají o informatiku. První CEOI se konala v roce 1994, pět let po prvním IOI. První mezinárodní olympiáda v informatice (IOI) pro studenty středních škol, podporovaná organizací UNESCO, byla organizována v roce 1989. Třináct zemí se zúčastnilo první soutěže, která se konala v bulharském Pravetu. O rok později poslalo 25 zemí své týmy složené ze čtyř studentů a dvou vedoucích týmů do Minsku, Běloruské republiky, Sovětského svazu. V následujících letech se počet zúčastněných zemí zvýšil na téměř 50. Inspirován rychle rostoucí popularitou IOI, rumunský tým v roce 1993 navrhl zorganizovat podobnou akci pro středoevropské země (ve skutečnosti mají již řadu let organizuje olympiádu v informatice balkánských zemí. Krátce nato Rumunsko oficiálně pozvalo týmy Rakouska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska, aby se zúčastnily první středoevropské olympiády v oblasti informatiky (CEOI). Pět z těchto osmi zemí Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko poslali své týmy do Kluže v květnu 1994, kde se na zvláštní pozvání zúčastnily i další čtyři týmy z Moldavska, Rumunska, Jugoslávie a Turecka. CEOI'94 hostila "Tiberiu Popovic" střední škola v informatice, Cluj; organizační výbory řídily Clara Ionescu a Dr. Horia Georgescu. Česká republika již v roce 1999 uspořádala 6. středoevropskou olympiádu v informatice, která se konala v Brně na Fakultě informatiky.