Čestné doktoráty FI, čestní doktoři FI

Masarykova univerzita uděluje vynikajícím osobnostem, českým i zahraničním, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván, čestný doktorát (ve zkratce „dr. h. c.“). Následující čestné doktoráty byly uděleny na návrh děkana FI, po schválení Vědeckou radou MU.

Další typy vyznamenání