Emeritní profesoři

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Titul udělen v roce 2021

prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.

Titul udělen v roce 2017

prof. Ing. Ivo Serba, CSc.

Titul udělen v roce 2010

prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc.

Titul udělen v roce 2009