Emeritní profesoři

prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Titul byl udělen v roce 2024.

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Titul byl udělen v roce 2021.

prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.

Titul byl udělen v roce 2017.

prof. Ing. Ivo Serba, CSc.

Titul byl udělen v roce 2010.

prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc.

Titul byl udělen v roce 2009.

Další typy vyznamenání