Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku má na Masarykově univerzitě již dlouholetou tradici. Vznikla jako jedna z forem celoživotního vzdělávání v roce 1990 rozhodnutím tehdejšího vedení univerzity.
Rostoucí počet seniorů navštěvujících U3V na Masarykově univerzitě je důkazem neustále rostoucího zájmu o toto studium.
U3V nabízí soubor programů celoživotního vzdělávání. Výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Posluchačům jsou také nabízeny krátkodobé tematicky zaměřené kurzy.

Univerzitní stránky U3V