Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku má na Masarykově univerzitě již dlouholetou tradici. Vznikla jako jedna z forem celoživotního vzdělávání v roce 1990 rozhodnutím tehdejšího vedení univerzity. Rostoucí počet seniorů navštěvujících U3V na Masarykově univerzitě je důkazem neustále rostoucího zájmu o toto studium.

U3V nabízí soubor programů celoživotního vzdělávání. Výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Posluchačům jsou také nabízeny krátkodobé tematicky zaměřené kurzy. Do programu jsou pravidelně zařazovány i přednášky vyučujících z Fakulty informatiky MU. Aktuální informace naleznete na webových stránkách U3V.