TAČR - Technologická agentura České republiky

TA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení projektů aplikované výzkumu v 10 programech:

Výzvy jsou vyhlášovány průběžně dle finančních možností TAČR

Informace k aktuální výzvě

Technologická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž v rámci programu Théta. Soutěžní lhůta je od 1. 10. 2017 do 9. 1. 2018. Podrobné informace k vyhlášení, včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách poskytovatele. Na úrovni MU bude k této soutěži informační schůzka, kde budou případní zájemci o řešení z řad vědců informováni o všech potřebných náležitostech a procesech na MU, budou zodpovězeny i individuální dotazy a náměty. Termín schůzky bude upřesněn. Metodiku a podrobnější info dodáme.

Technologická agentura ČR vyhlásila společnou mezinárodní výzvu CHIST-ERA III. Joint Call 2017. TA ČR prostřednictvím Horizon 2020 podpoří české subjekty mezinárodních projektů ze schématu ERA-NET Cofund. V rámci vyhlášené výzvy CHIST-ERA III Call 2017 probíhá do 11.1.2018 příjem projektů zaměřených na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Bližší informace najdete nastránkách poskytovatele.

Informace k průběžným a závěrečným zprávám

Kontakty

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz