TAČR - Technologická agentura České republiky

TA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení projektů aplikované výzkumu v 10 programech:

Výzvy jsou vyhlášovány průběžně dle finančních možností TAČR

Aktuální výzvy

Informace k průběžným a závěrečným zprávám

Kontakty

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz