Laboratoř datově orientovaných systémů a aplikací (DISA)

Kontakt: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.

Stránky laboratoře: disa.fi.muni.cz/

Laboratoř se zabývá výzkumem a vývojem moderních technik pro efektivní zpracování dat. Zejména se soustřeďujeme na problematiku indexování rozsáhlých dat a vyhledávání na základě podobnosti mezi jednotlivými objekty. S daty pracujeme jak v tradičním serverovém, tak i v moderním distribuovaném a cloudovém výpočetním prostředí. Praktické využití výsledků výzkumu je demonstrováno řadou prototypních aplikací umožňujících automatizované zpracování multimediálních dat. Členové laboratoře participují na řadě národních i mezinárodních výzkumných projektů a rozvíjena je i spolupráce s několika průmyslovými partnery. Laboratoř je otevřena všem zájemcům z řad bakalářských, magisterských i doktorských studentů a nabízí začlenění do činností laboratoře teoretickým výzkumem počínaje a programováním konče.