Programy nabízející zahraniční studium pro studenty

Studium je nabízeno v rámci mnoha programů a záleží jen na vás, který z nich si vyberete:

ERASMUS+ Evropa

Nejrozšířenější a nejvíce využívaný program pro zahraniční studijní pobyty. Fakulty uzavírají bilaterální smlouvy s partnerskými fakultami v zahraničí, na které vybírají studenty pouze ze své fakulty. Výhodou tohoto programu je vysoká šance na získání stipendia než u celouniverzitních nebo celostátních výběrových řízení. Další plus je získání detailních informací přímo od studentů FI, kteří již v rámci programu vycestovali.

Praktické stáže

Praktická stáž je možnou součástí studia na FI MU a je možné ji absolvovat i v zahraničí.

Norské fondy a fondy EHP

Program na podporu mobility studentů na univerzity v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Výhodou je finanční pokrytí veškerých nákladů na zahraniční pobyt.

Vládní stipendia

Každoročně na podzim nabízí AIA stipendijní místa na základě uzavřených mobilitních smluv mezi ČR a jinými zeměmi.

AKTION

Jeden z novějších programů nabízející studium na univerzitách v Rakousku. Jeho výhodou je jeho zaměření nejen na studium samotné, ale i na vypracování diplomových a disertačních prací a vědecko výzkumnou činnost.

Stipendia DAAD

Program podpory studentů na německých univerzitách a výzkumných ústavech.

Meziuniverzitní dohody

Masarykova univerzita má uzavřeny bilaterální smlouvy s partnerskými univerzitami po celém světě. Smlouvy v mnoha případech nabízejí možnost studentské mobility různým způsobem napomáhají studentům ve studiu na dané univerzitě. Seznam partnerských univerzit a detailní informace o podpoře studia na daných univerzitách získáte v Centru zahraničních studií MU.

Freemover

Chtěli byste studovat na univerzitě, která není v nabídce žádného programu? Nabízí některá univerzita specializaci nebo obor Vašich snů a Vy byste chtěl/a studovat právě tam?
Nevadí, záleží jen na Vás, kterou univerzitu si ve světě vyberete. Pro Vás je vhodný právě program Freemover, který tyto Vaše požadavky naplní. Vyberete si zemi, univerzitu dle Vašeho přání, získáte stipendium a můžete vyrazit.

Erasmus+ mimo Evropu

Nový program nabízející studium na mimoevropských univerzitách.

Doktorát pod dvojím vedením

International Student Exchange Program (ISEP)

CEEPUS

Mezinárodní visegrádský fond

Utrecht Network Young Researchers Grant

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková