Postup při přijetí zahraničního studenta na FI na stáž

  • Zahraniční student projeví zájem o zahraniční stáž na FI.

  • Kontaktuje zvoleného vyučujícího/vedoucího podle zájmu o určitý obor.

  • Pokud vyučující souhlasí s jeho příjezdem, vypracuje žádost, kterou předloží vedení FI. ®ádost musí obsahovat: délku pobytu, náplň studia/práce, kterou bude student vykonávat, garanci vedoucího, že si bere nad studentem dohled. Vedoucí má na starost zajištění studijní a pracovní náplně pobytu.

  • Pokud je žádost schválena, FI vydá akceptační/zvací dopis, pro vydání studentského víza, případně potvrzení o výši finančního zajištění, poskytuje-li nějaké.

  • Žádá-li student zajištění ubytování na koleji, vedoucí studenta kontaktuje OZS, požádá o zařízení ubytování a vydání potvrzení o ubytování na kolejích. Nahlásí datum pobytu. Organizační zajištění pobytu má na starosti OZS – ubytování, stravování, vydaní identifikační karty, zadání do ISu, ….

  • Při ukončení pobytu zahraničního studenta vedoucí napíše hodnocení práce, kterou student za svého pobytu na FI vykonával.

  • Na základě hodnocení vedoucího vedení FI vydá oficiální potvrzení o délce pobytu studenta na FI, hodnocení jeho práce a udělení a potvrzení získaných kreditů (5 kreditů/měsíc za vědecko výzkumnou práci na projektu), je-li potřeba.

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková