Uplatnění absolventů FI

Masarykova univerzita se dlouhodobě zajímá o kvalitu vzdělání, které poskytuje, mimo jiné pravidelnými šetřeními "Uplatnění absolventů v praxi" [1] a "Ukončení studia na MU, ohlédnutí a perspektiva" [2]. Plné znění průzkumů naleznete na webu Poradenského centra Masarykovy univerzity.

Přes 90 % absolventů FI MU je se svou alma mater spokojeno. Proč tomu tak je?

Vysoké platové ohodnocení

Dle studie z roku 2016 [2] je průměrný hrubý nástupní plat absolventů FI MU 2016 přes 45 000 Kč.

Platy absolventů 2016

Snadné nalezení zaměstnání

Pracující absolventi – Absolventi Fakulty informatiky podle svých slov nemají problém s nalezením práce. V rámci MU mají v největší míře práci již před ukončením svého studia, rovněž také ve většině případů pokračují v zaměstnání, které získali již během studia (více jak polovina absolventů). Další část pak v době ukončení studia již ví, kam později nastoupí. Pouze čtvrtina starších absolventů FI musela po absolvování hledat práci, z nichž téměř polovina si ji našla během jednoho měsíce. V případě, že odmítli práci, to bylo z důvodu, že pro ně nebyla zcela vyhovující z hlediska finančního ohodnocení nebo pracovní náplně.

Absolventi FI dostávají nejčastěji ze všech absolventů MU přímou nabídku práce od zaměstnavatele, jen asi polovina absolventů FI si práci hledá sama. Je tomu tak i díky tomu, že FI podporuje podnikání a spolupráci s průmyslem (SPP FI), a ve své budově má vědecko-technický park.

Své první zaměstnání nacházejí téměř všichni ve vystudovaném oboru, přičemž toto zaměstnání odpovídá jejich představám o budoucnosti, tudíž jsou s ním také spokojeni a považují je za perspektivní. I z toho důvodu pravděpodobně hodnotí vyhlídky čerstvých absolventů na uplatnění v jimi vystudovaném oboru nejlépe ze všech fakult MU. Navíc svoji práci v naprosté většině nacházejí v Brně (více jak dvě třetiny absolventů) už během studia mj. díky spolupráci s SPP FI.

Podle nezávislé studie v Lidových novinách má FI nejvyšší tzv. Celkový index uplatnění (0,67) ze všech porovnávaných informatických škol. Viz s. 3 tohoto PDF.

Použité zdroje

Odpovědná osoba: Mgr. Petra Kalábová