Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Od ledna 2007 působí na MU i tzv. servisní středisko, které Vám pomůže s tvorbou nebo úpravou výukových materiálů pro e-learning. Mate-li nápad či zájem, vyplňte, prosím, přihlášku zakázky


Aktuality roku 2010

16. 11. 2010 - Aplikace Lidé v nové podobě

Osobní stránky uživatelů IS MU a jejich editace prostřednictvím aplikace Lidé prošly významnou modernizací. Mimo jiné úpravy a vylepšení byla aplikace Lidé propojena s dalšími agendami, např. Studijní evidence, Záznamník učitele nebo Školitel. Více informací.

27. 10. 2010 - Multimediální prvky v ostrém elektronickém testování

Nově implementované řešení umožňuje učitelům video nebo audio použité v ostrém testu umístit do složky testbank, a studentům se jej podaří spustit až v okamžiku, kdy to učitel považuje za žádoucí. Starost se zabezpečením videí a audií tím učiteli odpadá. Více informací.

2. 9. 2010 - Prvákoviny na FI

Prezentace IS MU v rámci Prvákovin na FI proběhnou ve dnech 2.9., 13.9., 15.9. a 17.9. (vždy v 13:00 v učebně B311). Pro zájemce je dostupná informační brožurka, která se rozdává účastníkům, v elektronické podobě - brožurka.

26. 8. 2010 - Jak vyhledávaná je výuková publikace na Elportálu?

Odpověď na otázku „Jak vyhledávaná je moje publikace na Elportálu?“ jistě zajímá každého autora, který zde publikuje své dílo. Důkazem toho, že výukové publikace na Elportálu jsou hojně navštěvované, je nově zpřístupněná statistika přístupů. Více informací.

4. 8. 2010 - Nová titulní strana – více možností pro uživatele

Titulní strana Osobní administrativy Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) je klíčovou, protože obsahuje hlavní agendy a odkazy na důležité aplikace. IS MU slouží všem skupinám uživatelů na univerzitě, které jsou různorodé (studenti, učitelé, studijní oddělení, absolventi, ...) a které využívají různé části systému. Ty odkazy, které jsou pro některé uživatele nepostradatelné, mohou být pro jiné zase nadbytečné. Proto teď systém nabízí svým uživatelům možnost individuálního nastavení, které pomáhá usnadnit orientaci na titulní straně, zrychluje přístup k jednotlivým aplikacím a umožňuje skrytí méně důležitých odstavců. Více informací.

14. 7. 2010 - Vyhodnocení ankety k využívání elearningu studenty

Na konci jarního semestru mezi studenty FI proběhla anketa k využívání elerningových aplikací v ISu učiteli a jejich spokojenost s nimi. Výsledky i s grafy.

7. 7. 2010 - Dril: pomocí přístupových práv lze omezovat přístup k učebnicím.

Uživatelé IS MU, kteří používají aplikaci Dril ke zlepšení svých znalostí, se mohou těšit z další inovace. Přístup k učebnici a rozsah operací s učebnicí může nově její autor omezovat pomocí přístupových práv. Nyní lze nastavit, kdo má právo se z učebnice učit, kdo má právo do učebnice importovat kartičky a kdo má právo učebnici spravovat, tzn. manipulovat s přístupovými právy, měnit její název, popis apod. Způsob, jakým autor definuje uživatele těchto práv, je obdobný jako v jiných aplikacích ISu, od vyjmenování konkrétních osob až po přístup pro všechny přihlášené uživatele v IS MU.

K dnešnímu datu je v ISu celkem 919 učebnic (z toho je 179 učebnic dostupných všem přihlášeným uživatelům v IS MU), bylo zodpovězeno 16 171 609 kartiček, 10 054 uživatelů zodpovědělo alespoň 1 kartičku.

30. 6. 2010 - Statistika využívání e-zkoušení na podzim 2009

Elportál vydal v nedávné době statistiky elektronického zkoušení v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) za semestr podzim 2009. Elektronické zkoušení, které zahrnuje testy u PC, skenování a zkoušení pomocí Odevzdáváren, se v semestru podzim 2009 dotklo více než 32 000 studentů všech fakult, což je výrazně více v porovnání se semestrem podzim 2008 (o 7 500 studentů) a semestrem jaro 2009 (o 11 000 studentů). Mezi fakulty s největším počtem vyzkoušených studentů patří již tradičně Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií a Ekonomicko-správní fakulta, která v tomto období výrazně předčila ostatní fakulty. Ale ani ostatní fakulty, jak je z grafů vidět, nezaostávají. Více informací

21. 6. 2010 - Novinky v Odpovědnících - realizujeme podněty z Podnětoven

Chování odpovědníku v režimu "prohlídka". Vývojáři IS MU doplnili aplikaci Odpovědníky o nové chování odpovědníku v režimu "prohlídka". Učitel nyní může v popisu odpovědníku (sekce "Zobrazit studentům správné odpovědi po jejich práci s odpovědníkem") nastavit, že student poté, co el. test vyplní a uloží, neuvidí správné odpovědi u chybně zodpovězených otázek. Učitel tak může studenta vést k tomu, aby se znovu zamyslel nad otázkami, které nevěděl. Současně byly v prohlídce barevně odlišeny špatně zodpovězené otázky (červený pruh), správně zodpovězené otázky (zelený pruh) a otázky bez odpovědi (oranžový pruh).

Úprava funkce porovnávání sad otázek a mazání duplicitních otázek. Umožní vyhledávání a snadnější úpravu duplicit v sadách otázek. Více informací

18. 6. 2010 - Nastavování práv ve sdílených předmětech.

Úprava se týká nastavování přístupových práv ke složkám a souborům ve správci souborů a ocení ji uživatelé, kteří spravují stud. materiály sdílených předmětů. Díky této úpravě uživatel nastaví přístupová práva současně ve všech sdílených předmětech.

23. 4. 2010 - Fotografie v odpovědníku pomáhá učiteli ověřit identitu odpovídajícího

Na podnět vyučujících byla do odpovědníků doplněna fotografie odpovídajícího. Fotografie a učo odpovídajícího je součástí barevného pruhu v levé části elektronického testu (zobrazování barevného pruhu musí být v popisu el. testu nastaveno). Barevný pruh umožňuje učiteli zdálky monitorovat pracovní plochu počítačů studentů při vyplňování testu, fotografie pomůže při identifikaci studenta.

20. 4. 2010 - Podpora studijních materiálů a upozornění prohlížečem na nové události

Již začátkem roku 2009 představil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) novou aplikaci Události. Ta vznikla především v reakci na četné žádosti a podněty studentů, kteří si přáli, aby je systém o důležitých změnách aktivně informoval.

Výhodou Událostí je především to, že umožňují uživatelům pohodlné sledování změn v Informačním systému MU, a případně se lze o nich nechat informovat e-mailem. Informace je předávána v chronologické posloupnosti tak, jak události nastaly. Nyní vývojový tým do aplikace Události zakomponoval další podněty a přání uživatelů: podporu sledování změn ve studijních materiálech, blozích a upozornění prohlížečem na nové události (tzv. aktivní dotazování). Více informací

15. 3. 2010 - Statistika a využívání elektronického zkoušení v prostředí IS MU v období jaro 2009

Na Elportále byly zveřejněny statistiky elektronického zkoušení za semestr jaro 2009. Elektronické zkoušení, tj. zkoušení prostřednictvím PC, pomocí skenování (viz Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení) nebo Odevzdáváren v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), se v tomto semestru dotklo bezmála 23 000 studentů všech fakult, což je téměř dvojnásobek oproti semestru jaro 2008.

27. 2. 2010 - Deníček ISu

Blogování je v dnešní době velmi populární a člověk se skrze tyto webové zápisníky dozvídá mnoho zajímavých informací. I proto byla v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) v roce 2008 implementována možnost vytvářet si osobní blogy, blogy pro Mé známé nebo absolventské a tematické blogy. Pokud vás zajímají čerstvé novinky a zprávy z dění kolem IS MU, tak právě pro vás tu je blog "Deníček - Co je nového v IS MU", který naleznete na adrese https://is.muni.cz/auth/blog/ismu_denicek/. Do tohoto blogu své příspěvky vkládají provozovatelé, vývojáři a další pracovníci z prostředí okolo IS MU. Více informací.

25. 2. 2010 - Možnosti využití štítků v Publikacích

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) spustil v letních měsících roku 2009 novou verzi agendy Publikace. Možnosti aplikace se nadále rozšiřují a nyní představujeme štítky, které lze v aplikaci přidělovat jednotlivým publikačním záznamům. Štítky mohou uživatelé využít ke snazšímu třídění publikací (lze podle nich publikace i vyhledávat) nebo k vytváření seznamů publikací pro různé, např. studijní, účely (učitelé tak mohou vytvořit seznam doporučené literatury pro jednotlivé předměty a odkaz na jednotlivé seznamy mohou vkládat např. do syllabů či interaktivních osnov daných předmětů). Více informací.

22. 2. 2010 - Nové nástroje pro snadnější práci s Odpovědníky

Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) jsou komplexním nástrojem především pro vytváření testů do výuky. Nabízejí velkou škálu otázek a nespočet možností pro vytvoření zajímavých a netypických testů. Aby však vyučující tyto specifické testy mohli naplno zařadit do výuky, potřebují vytvořit desítky otázek a to nemusí být zrovna jednoduché.

Již od roku 2007 působí na FI MU Servisní středisko pro e-learning, na které se vyučující všech fakult mohou obracet se svými požadavky a nápady pro obohacení výuky e-learningovými prvky v IS MU. Na požadavky, které se týkají zjednodušení práce s Odpovědníky, zejméma při vytváření velkého počtu testových otázek, odpověděli pracovníci střediska vytvořením dvou specializovaných nástrojů: GEM a Multiquest. Oba spojuje stejný princip fungování – vyučující zadá parametry a text, nástroj mu vygeneruje kód otázek, který stačí jen zkopírovat a vložit do Sady otázek v IS MU. Více informací.

5. 2. 2010 - Členění literatury v předmětových sylabech

Pro zpřehlednění a ucelení informací o jednotlivých předmětech vyučovaných na Masarykově univerzitě byla v Katalogu předmětů v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplněna možnost označit ke každé publikaci, zda je ve vztahu ke konkrétnímu předmětu povinná, doporučená nebo tato informace není záměrně určena. Více informací.

29. 1. 2010 - Ukládání e-mailů do organizačních pokynů ve Správci souborů

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) umožňuje učitelům hromadně rozesílat e-maily všem studentům určitého předmětu. Nedávno však vývojový tým IS MU implementoval pro učitele novinku v podobě automatického ukládání e-mailů zaslaných všem studentům do složky Organizační pokyny ve Správci souborů daného předmětu. Výše popsaná funkcionalita může být učiteli využívána zejména na začátku semestru, kdy studentům posílají e-maily organizačního a informačního charakteru. Více informací.