Archiv zpráv a událostí

Bakalářské a magisterské studium

 • Obrázek

  Stipends for students writing their Bachelor & Master theses in English

  Nominace na stipendia pro podporu psaní prací v angličtině:

  - jsem student bakalářského nebo magisterského studia na FI

  - vážně odhaduji termín odevzdání závěrečné práce na květen 2023

  - práci píši v angličtině a vedoucí už nějaký text mé práce viděl/a

  - nedostal jsem za stejnou práci stipendium v podzimním semestru 2022

   

  Pokud splňujete všechna tato kritéria, požádejte svého vedoucího práce o nominaci.

  Zároveň upozorňujeme, že název práce v IS MU musí být shodný s názvem uvedeným na oficiálním zadání

  a musí být v jazyce, ve kterém bude práce napsána – tedy v angličtině.

   

  Nominace se sbírají do 30. 4. 2023

   

  Přílohy