Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Nezávislí hodnotitelé vědeckovýzkumných kvalit osobně navštívili Fakultu informatiky MU

  Masarykova univerzita organizuje v roce 2022 vnitřní hodnocení vědeckovýzkumných kvalit svých součástí, fakult a ústavů. Navazuje tak na předchozí národní hodnocení výzkumných organizací z roku 2020 známé jako M17+.

  V zájmu zajištění co největší objektivity a nestrannosti svého hodnocení si Fakulta informatiky MU zvolila cestu evaluace prostřednictvím mezinárodně vysoce uznávané neziskové profesní organizace Informatics Europe. Tato organizace se sídlem ve Švýcarsku sama zajistila a zaštítila celý proces hodnocení od výběru evaluátorů až po evaluační návštěvu, jež úspěšně proběhla na FI MU ve dnech 6.–7. 9.  2022.

  Aktualizace (listopad): Hodnotící zpráva zde, Metodika hodnocení zde.

  Přílohy