Harmonogram

Studium předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV

Podzim 2016

Termín pro podání přihlášek pro semestr podzim 2016   15.   8. 2016 –   27.   9. 2016
Registrace pro semestr podzim 2016   23.   5. 2016 –   31.   7. 2016
    1.   9. 2016 –   27.   9. 2016
Zveřejnění rozvrhu   31.   8. 2016
Objednání předmětů v Obchodním centru     1.   9.  2016 –   27.   9. 2016
Zápis podzim 2016     1.   9. 2016 –     3.   10. 2016
Výuka   19.   9. 2016 –   16. 12. 2016
Zkouškové období     2.   1. 2017 –   12.   2. 2017
Registrace pro semestr jaro 2017   21. 11. 2016 –   31. 12. 2016
    1.   2. 2017 –   27.   2. 2017


Jaro 2017

Termín pro podání přihlášek pro semestr jaro 2017  10.  1.  2017  –  27.  2.  2017
Registrace pro semestr jaro 2017 21. 11.  2016 –  31. 12.  2016
  1.  2.  2017  –    3.   3.  2017
Zveřejnění rozvrhu   31.   1. 2017
Objednání předmětů v Obchodním centru   1.   2.  2017  –   3.   3.  2017
Zápis   1.   2.  2017  –   6.   3.  2017
Výuka 20.   2.  2017  –  22.  5.  2017
Zkouškové období 23.   5.  2017  –   3.   7.  2017


Odpovědná osoba: Ing. Eva Matějková