Absolventi doktorského studia za rok 2006

Mgr. David Šafránek

Obor Informatika
Disertační práce Visual Coordination Networks
Školitel doc. RNDr. Luboš Brim, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT Brno
Oponenti doc. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
Jean-Marie Jacquet, University of Namur, Belgie

Mgr. Michal Batko

Obor Informatika
Disertační práce Scalable and Distributed Similarity Search
Školitel prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT Brno
Oponenti doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
dr. Fausto Rabitti (ISTI, Italy)

Mgr. David Antoš

Obor Informatika
Disertační práce Hardware Constrained Packet Classification
Školitel doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Složení komise prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU (předseda)
Ing. Jan Gruntorád, CSc., Cesnet Praha
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Oponenti prof. Evangelos Markatos, FORTH Cyprus
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno

Mgr. Radek Pelánek

Obor Informatika
Disertační práce Reduction and Abstraction Techniques for Model Checking
Školitel doc. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
doc. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT Brno
Oponenti prof. Willem Visser, NASA USA
Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT Brno

Mgr. Luděk Bártek

Obor Informatika
Disertační práce Generování dialogových rozhraní
Školitel doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
doc. Ing. Jan Černocký, Dr., FIT VUT Brno
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc., FI MU
doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc., ZČU Plzeň
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT Brno
Oponenti prof. Ing. Václav Matoušek, CSc., ZČU Plzeň
dr. Martin Rajman, EPFL Lausanne, Švýcarsko

Mgr. Pavel Kolčárek

Obor Informatika
Disertační práce Multiresolution Methods for Haptic Rendering
Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Složení komise prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., CSc., FI MU
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Oponenti doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., UK Bratislava
Mgr. Alexej Kolcun, CSc., AV ČR Ostrava