E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Uživatelskou podporu při tvorbě e-learningových výukových pomůcek poskytuje vyučujícím MU vedle e-techniků (e-learningové aplikace IS MU) a is-techniků (administrativni aplikace IS MU) i Servisní středisko. Pokud přemýšlíte, že by Vám multimediální pomůcka zjednodušila výuku a pomohla studentům, pak neváhejte a kontaktujte Servisní středisko, které Vám pomůže nápad zrealizovat. E-technici, is-technici i s-technici jsou zaměstnanci Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU.

V letech 2009-2012 se e-technici podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT a v letech 2012-2015 na projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení.


Aktuality

26. 6. 2017 - Zkracování odkazů za pomoci Informačního systému MU

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nyní mohou začít využívat pomůcku pro snadnější práci s delšími odkazy (pozn.: url adresami, linky). Aplikace umožňuje zkrácení libovolného odkazu (URL) do tvaru "https://is.muni.cz/go/xxx", kde "xxx" představuje unikátní zkratku přiřazenou cílovému odkazu. Zkratka se vygeneruje náhodně, či je možné nastavit si svou vlastní. Podobně je tomu při nastavování expirace zkráceného odkazu, kdy lze nastavit vlastní datum, nebo ponechat implicitní dobu šesti měsíců.
Aplikaci si mohou uživatelé IS MU vyzkoušet cestou Osobní administrativa -> Systém -> Pomůcky .. Zkracovač odkazů.

5. 6. 2017 – Zpráva o e-learningu v IS MU pro Radu pro informační technologie

19. května 2017 byla Radě pro informační technologie MU předložena zpráva ilustrující komplexnost e-learningu v IS MU. Zpráva shrnuje a ilustruje dostupné možnosti v IS MU a aktivity uživatelské podpory IS MU, která se zaváděním technologických inovací a interaktivních prvků do výuky vyučujícím pomáhá.

7. 4. 2017 – Zveřejnění nové verze Prohlídky Katalogu předmětů

Nová podoba aplikace Prohlídka Katalogu předmětů kromě příjemného designu obsahuje i řadu nových funkcí. Seznamte se s aplikací v Průvodci nebo o aplikaci diskutujte v příslušném Diskusním fóru.

30. 3. 2017 - Ohlédnutí za Open space konferencí 2017

Na stránkách konference jsme zveřejnili ohlédnutí za letošním ročníkem Open space konference o e-learningu IS MU v podobě videoreportáže. Také jsme zveřejnili výsledky tipovací soutěže a postery z foyer. Konference se letos konala na Fakultě informatiky 15. února s podtitulem Aktivizace studentů.
Stránky Open space konference o e-learningu IS MU: Aktivizace studentů.

Pozvánka na 7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Připravujeme již 7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Ústředním tématem tohoto ročníku konference bude aktivizace studentů. Vyučující se podělí o své praktické zkušenosti s průběžnou prací se studenty, s rychlým ověřováním znalostí na seminářích či například s online hlasováním během přednášky.
Středa 15. února 2017, Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno
Účast na konferenci je zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci vyplněním registračního formuláře na stránkách konference.