Úspěchy našich kolegů a kolegyň

Máme šikovné studenty, špičkové vědce, oceňované pedagogy a úspěšné absolventy: rádi se jimi chlubíme a připomínáme si jejich úspěchy. Seznamte se s naší "síní slávy“.

Síň slávy - získaná ocenění

Články

Jan Sedmidubský a další vědečtí pracovníci získali ocenění „Best Short Paper Award Honorable Mention“

Jan Sedmidubský a další vědečtí pracovníci získali ocenění „Best Short Paper Award Honorable Mention“

Za vědecký článek získali doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.; RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D. a další autoři, prestižní ocenění „Best Short Paper Award Honorable Mention“ na A* konferenci SIGIR 2023. Jejich článek „Text-to-Motion Retrieval: Towards Joint Understanding of Human Motion Data and Natural Language“ se umístil mezi třemi nejlepšími články ze 154 přijatých a 613 zaslaných článků (vždy v dané kategorii).

Více o článku se dozvíte z anotace přímo od jednoho z autorů, doc. Jana Sedmidubského: Díky aktuálnímu pokroku v počítačovém vidění lze z běžného videa vyextrahovat pohyb osoby ve formě sekvencí zjednodušených 3D koster. Ačkoli automatizované zpracování takových časoprostorových dat lidského pohybu nabízí velké aplikační příležitosti v mnoha oblastech, efektivní přístup k těmto datům na základě obsahu zůstává stále nevyřešeným problémem. V daném článku jsme představili nový koncept vyhledávání, jehož cílem je v neanotované databázi lidských pohybů nalézt ty, které jsou relevantní textovému dotazu specifikovanému v přirozeném jazyce. Jako příklad by uživatel mohl zadat dotaz: „osoba klečící na zemi pomalu upadá na záda“, jehož výsledkem pak bude 10 nejrelevantnějších databázových pohybů. Kromě definice vyhledávacího konceptu jsme představili i implementaci založenou na propojení textové a pohybové modality, konkrétně jazykového modelu BERT/CLIP (pro kódování textové modality) a neuronové sítě typu Transformer (pro kódování modality pohybových reprezentací). Dále jsme představili kvalitativní metriky a vyhodnotili první experimenty na nedávno představených datových množinách HumanML3D a KIT Motion-Language. Doufáme, že tento článek bude prvním krokem k prohledávání videí podle způsobu provedení lidských pohybů.

Laureáti MUNI Innovation Award 2023 za Fakultu informatiky

Laureáti MUNI Innovation Award 2023 za Fakultu informatiky

Dne 26.4.2023 byli na MU Business Research Forum 2023 vyhlášeni laureáti MUNI Innovation Award 2023, které je oceněním studentů a zaměstnanců MU, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU.

Zdeněk Matěj byl oceněn za výzkum využití výpočetních technologií a hardwarových systémů v měřeních ionizujícího záření u reaktorů, částicových urychlovačů a generátorů částic. Vyvíjené systémy jsou nově integrovány do zařízení, která jsou v dnešní době nasazené například u reaktoru LVR-15 v Řeži nebo VR-1 v Praze na ČVUT. Spolupráce v těchto oblastech se týká i vývoje a výzkumu na projektech s International Atomic Energy Agency (IAEA), kde tým díky těmto zařízením přispěl k zpřesnění účinných průřezů v knihovnách jaderných dat.

Jan Kasprzak byl oceněn za aplikovaným výzkum s orientací na technické a procesní aspekty odhalování plagiátorství. Výsledkem práce týmu pod jeho vedením je technický nástroj na hledání podobností v textových dokumentech, dostupný v rámci IS MU, informačních systémů dalších vysokých škol, celostátního archívu závěrečných prací Theses.CZ i specializovaného systému pro odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.CZ.

Profesor Daniel Král´ se stal předsedou ERC Consolidator Grant Panelu Physical Sciences and Engineering: Mathematics

Profesor Daniel Kráľ se stal předsedou ERC Consolidator Grant Panelu Physical Sciences and Engineering: Mathematics

Profesor Daniel Kráľ působí na FI od roku 2018. Na FI získal místo Donald Ervin Knuth profesora, které univerzita vytvořila s laskavým svolením Donalda Knutha. Je také čestným profesorem na University of Warwick, kde působil před příchodem do Brna jako profesor matematiky a informatiky a byl členem jejího výzkumného centra DIMAP.

Ve své odborné práci se věnuje teorii grafů a souvisejícím oblastem matematiky a informatiky. Většina jeho současného výzkumu je zaměřena na otázky z extremální kombinatoriky a teorie kombinatorických limit, které také řešil v rámci ERC Consolidator grantu LADIST a ERC Starting grantu CCOSA.

Profesor Kráľ byl nově jmenován předsedou European Research Coucil (ERC) Consolidator Grant panelu Physical Sciences and Engineering: Mathematics v rámcovém programu Horizont Europe.

Od letošního roku se rovněž stal členem redakční rady prestižních časopisů Bulletin of the London Mathematical Society a Journal of the London Mathematical Society.

Zahájení realizace 3 nových projektů financovaných EU

Zahájení realizace 3 nových projektů financovaných EU

V lednu 2023 byla na FI zahájena realizace 2 projektů financovaných EU. Jedná se o projekt „Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia (CHESS)“ realizovaný v rámci programu Horizon Europe, výzva HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01, a projekt „Cybersecurity Innovation Hub“, který je realizován v rámci programu Evropské komise The Digital Europe Programme (DIGITAL).

V dubnu 2023 bude zahájena realizace projektu „Czech National Quantum Communication Infrastructure“, který byl schválen rovněž v rámci výzvy programu DIGITAL.

Zahájení realizace 15 nových projektů financovaných národními poskytovateli

Zahájení realizace 15 nových projektů financovaných národními poskytovateli

V lednu 2023 byla na FI zahájena realizace 15 nových projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo z prostředků MU v rámci univerzitních grantových schémat.

Tyto projekty se zaměřují např. na nové strategie ve zpracování multi-echo fMRI dat, inteligentní nástroje pro plánování, provádění a vyhodnocení tabletop cvičení, pokročilou analýzu a verifikaci pro pokročilý software, digitální výzkumnou infrastrukturu pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy nebo na rozvoj technik pro zpracování dat pro podporu vyhledávání, analýz a vizualizací rozsáhlých datových souborů s využitím umělé inteligence.

Naše nové projekty jsou zaměřeny také na zapojení studentů FI do mezinárodní vědecké komunity.