Další zajímavosti

Duševní vlastnictví na MU

Centrum pro transfer technologií MU vydalo brožuru Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě v kostce (PDF).

Frascati Manuál 2015

Na stránkách TAČRu najdete Frascati Manuál 2015 (český překlad), což je dokument určený pro hodnocení vědeckotechnických činností. Je to metodická pomůcka, ale také nástroj pro statistické analýzy a sběr informací o realizovaných aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jsou zde uvedeny hranice mezi výzkumem, vývojem a ostatními příbuznými činnostmi.
Dokument specifikuje pět kritérií, které by měly splňovat činnosti výzkumu a vývoje. Mezi ně patří standardně novost, nejistota a nově dále kreativní originální přístup, systematičnost a schopnost reprodukce dosažených výsledků. Manuál rozděluje výzkum a vývoj na základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, které jsou v něm podrobněji definovány. Jsou zde také popsány činnosti vyjmuté z VaV a uvedeny konkrétní příklady, které demonstrují určení hranice VaV.