Naše fakulta má od 10. 11. nový web! Starý web bude prozatím pořád dostupný na oldwww.fi.muni.cz. Něco nefunguje? Nahlaste to prosím na webmaster@fi.muni.cz nebo použijte formulář.

Post-doktorské pobyty

Zde najdete informace o aktuálních možnostech výzkumných pobytů v zahraničí, včetně informací o tom, jak a kdy se přihlásit.

Významným zdrojem informací je:


Další možnosti stipendia:


Komise J. W. Fulbrighta

Akce Marie Curie

Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence. Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu. Akcí MSC se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. ti, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).

Více informací na webu Horizontu 2020.

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

Americký fond (AFCSL) je jednou z organizací zastřešených BBLA, která poskytuje budoucím leaderům z České republiky a Slovenské republiky profesionální training na amerických univerzitách a praxi ve špičkových amerických organizacích.

Několika mladým odborníkům z ČR a SR působících v oblasti zdravotní péče, školství či ochrany životního prostředí je každoročně nabídnuta možnost prohloubit své znalosti a dovednosti v USA v rámci tzv. Young Leaders Program.