V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci s Fakultou informatiky MU se, prosím, obraťte se na kontaktní osobu za Sdružení průmyslových partnerů FI (SPP)

Kontaktní osoba za SPP

Eva Matějková
administrátorka SPP
e-mail: matejkov@fi.muni.cz
tel: 549 494 815

Proděkan zodpovědný za SPP

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventy

Vedení SPP

Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.