Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia


Osobní kontakty

Proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium:
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
C418, tel. 549 493 775

Vedoucí oddělení:
Ing. Dana Komárková
projekty v/v, habilitace, profesury, VR, …
B533, tel. 549 491 806

Referentka pro doktorské studium:
Ada Nazarejová, DiS.
doktorské studium, OR, OK, rigorózní řízení, stipendia, …
B501, tel. +420 549 494 963

Odborný pracovník:
RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.
vědecké výstupy, RIV, …
B317, tel. 549 494 644

Adresa

Fakulta informatiky MU
Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia
Botanická 68a
602 00 Brno
Česká republika

E-mail:
veda@fi.muni.cz (preferovaný kontakt)