Programovatelné technické struktury/Embedded Systems

Garant: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Obor Embedded systems (zapouzdřené systémy) poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami s přesahem do paralelních a distribuovaných systémů, počítačových sítí a kryptografie. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností, které se uplatňují při návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu zapouzdřených systémů. Nedílnou součástí studia je i práce na projektu v malém týmu a orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumných a vývojových aktivit fakulty.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
 • PA174 Design of Digital Systems II (2+2 kr.)
 • PA175 Digital Systems Diagnostics II (2+2 kr.)
 • PA176 Architecture of Digital Systems II (2+2 kr.)
 • PA190 Digital Signal Processing (2+2 kr.)
 • PV191 Projekt z konstrukce digitálních systémů (3+1 kr.)
 • PV200 Introduction to hardware description languages (3+1 kr.)
 • PřF:F5090 Elektronika (2a) (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 3 z:
  • MA002 Matematická analýza (4+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MV008 Algebra I (4+2 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
  • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
  • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA169 System Verification and Assurance (6+2 kr.)
  • IV003 Algoritmy a datové struktury II (4+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
 • alespoň 1 z:
  • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PA191 Advanced Computer Networking (2+2 kr.)

Doporučení

U studentů oboru se předpokládají znalosti na úrovni stejnojmenného bakalářského oboru. Pokud toto není splněno, je doporučeno si v 1. roce studia chybějící znalosti doplnit zapsáním klíčových bakalářských předmětů, konkrétně PB170 a PB171.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • MA002 Matematická analýza (4+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA174 Design of Digital Systems II (2+2 kr.)
 • PV200 Introduction to hardware description languages (3+1 kr.)

2. semestr

 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA176 Architecture of Digital Systems II (2+2 kr.)
 • PA190 Digital Signal Processing (2+2 kr.)
 • PV191 Projekt z konstrukce digitálních systémů (3+1 kr.)
 • PřF:F5090 Elektronika (2a) (2+2 kr.)

3. semestr

 • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
 • MV008 Algebra I (4+2 kr.)
 • PA175 Digital Systems Diagnostics II (2+2 kr.)
 • PřF:F5190 Praktická elektronika (2+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)