Bioinformatika

Garant: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat vedle všeobecných poznatků z informatiky i nejnovější znalosti v dynamicky se rozvíjejících oborech bioinformatika a výpočetní systémová biologie. Absolvent oboru tak bude připraven pro praktickou či výzkumnou práci v tandemu informatik-biolog. Uplatní se v pozicích vyžadujících kooperaci mezi týmy odborníků z těchto dvou oblastí. V rámci oboru je možná specializace vhodnou volbou povinně volitelných předmětů. Je možné se zaměřit buď na zpracování, ukládání a analýzu genomických a proteomických dat nebo na využití formálních metod pro analýzu a predikci chování biologických systémů.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.
 • Absolvovat všechny povinné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • IV108 Bioinformatika II (2+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA054 Formální modely v systémové biologii (2+2 kr.)
 • PA055 Vizualizace komplexních dat (2+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii (2+2 kr.)
 • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
 • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 2 z:
  • MA002 Matematická analýza (4+2 kr.)
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (4+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • MV008 Algebra I (4+2 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
  • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
  • PřF:M9100 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (3+2 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
  • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
  • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
  • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • alespoň 15 kreditů v jedné ze následujících skupin:
  • volba Analýza molekulárních dat:
   • IV106 Bionformatics seminar (1+1 kr.)
   • IV110 Projekt z bioinformatiky I (2+1 kr.)
   • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
   • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
   • PřF:C4660 Základy fyzikální chemie (2+2 kr.)
   • PřF:C7790 Počítačová chemie a molekulové modelování I (2+2 kr.)
   • PřF:C7920 Struktura a funkce proteinů (2+2 kr.)
  • volba Systémová biologie:
   • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
   • IV120 Spojité a hybridní systémy (3+2 kr.)
   • PA183 Projekt ze systémové biologie (2+1 kr.)
   • PB172 Seminář ze systémové biologie (2+1 kr.)
   • PV027 Optimalizace (2+2 kr.)
   • PV225 Laboratoř systémové biologie (3+1 kr.)

Doporučený průchod studiem

Analýza molekulárních dat

1. semestr

 • IV108 Bioinformatika II (2+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA055 Vizualizace komplexních dat (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PřF:C7790 Počítačová chemie a molekulové modelování I (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)

2. semestr

 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii (2+2 kr.)
 • PřF:C4660 Základy fyzikální chemie (2+2 kr.)
 • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)

3. semestr

 • IV110 Projekt z bioinformatiky I (2+1 kr.)
 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)

4. semestr

 • PA054 Formální modely v systémové biologii (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

Systémová biologie

1. semestr

 • IV108 Bioinformatika II (2+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA055 Vizualizace komplexních dat (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)

2. semestr

 • IV120 Spojité a hybridní systémy (3+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii (2+2 kr.)
 • PB172 Seminář ze systémové biologie (2+1 kr.)
 • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)

3. semestr

 • PA183 Projekt ze systémové biologie (2+1 kr.)
 • PV225 Laboratoř systémové biologie (3+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)

4. semestr

 • PA054 Formální modely v systémové biologii (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)