Aplikovaná informatika - specializace Grafický design

Garant: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Obor Aplikovaná informatika nabízí nepovinnou specializaci Grafický design, kterou lze získat po absolvování povinně volitelných předmětů podmíněných prací v Ateliéru grafického designu a multimédií. Předměty Písmo, Typografie a Grafický design musí být absolvovány v přirozených sledech následnosti (I, II, III), obvykle v návaznosti na bakalářskou specializaci Grafický design. Závěrečná diplomová práce musí mít téma se vztahem ke grafickému designu.

Studium specializace GD je kapacitně omezené, vyžaduje práci v Ateliéru, předpokládá výrazné předchozí znalosti z oboru (adekvátní bakalářské specializaci GD), v případě přestupu z jiné VŠ kontaktujte garantku specializace pro posouzení způsobilosti studia specializace v magisterském studiu.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
 • alespoň 2 z:
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PV099 Typografie III (2+1 kr.)
  • PV100 Grafický design III (2+1 kr.)
  • PV101 Písmo III (2+1 kr.)
  • VV045 Fotografie III (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
  • PV219 Seminář webdesignu (2+1 kr.)
  • PV251 Vizualizace (3+2 kr.)
  • PV257 Projekt z grafického designu a multimédií (2+1 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu (3+2 kr.)
  • PV097 Výtvarná informatika (3+2 kr.)
  • PV156 Digitální fotografie (2+1 kr.)
  • VV036 Tvorba 3D charakteru II (2+2 kr.)
  • VV042 Historické proměny fotografie (2 kr.)
  • VV067 Konceptuální a intermediální tvorba I (2+1 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PA178 Digitální typografie (3+1 kr.)
  • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
  • PV110 Základy filmové řeči (4+1 kr.)
  • PV113 Produkce audiovizuálního díla (5+1 kr.)
  • PV114 Praktikum produkce kolektivního audiovizuálního díla (2+1 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PV100 Grafický design III (2+1 kr.)
 • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)

2. semestr

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PV251 Vizualizace (3+2 kr.)

3. semestr

 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
 • PV156 Digitální fotografie (2+1 kr.)
 • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (9 kr.)

4. semestr

 • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (11 kr.)
 • VV036 Tvorba 3D charakteru II (2+2 kr.)