Aplikovaná informatika - specializace Grafický design

Garant: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Obor Aplikovaná informatika nabízí nepovinnou specializaci Grafický design, kterou lze získat po absolvování povinně volitelných předmětů podmíněných prací v Ateliéru grafického designu a multimédií. Předměty Písmo, Typografie a Grafický design musí být absolvovány v přirozených sledech následnosti (I, II, III), obvykle v návaznosti na bakalářskou specializaci Grafický design. Závěrečná diplomová práce musí mít téma se vztahem ke grafickému designu.

Studium specializace GD je kapacitně omezené, vyžaduje práci v Ateliéru, předpokládá výrazné předchozí znalosti z oboru (adekvátní bakalářské specializaci GD), v případě přestupu z jiné VŠ kontaktujte garantku specializace pro posouzení způsobilosti studia specializace v magisterském studiu.

Požadavky

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr