Programovatelné technické struktury

Garant: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Obor Programovatelné technické struktury poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami harmonicky skloubené s poznatky v oblastech paralelních a distribuovaných systémů, počítačových sítí a kryptografie. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností, které se uplatňují při návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu zapouzdřených systémů. Nedílnou součástí studia je i práce na projektu v malém týmu a orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumných a vývojových aktivit fakulty.

Studenti mohou po ukončení studia: nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování své kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí prováděné na základě potřeb zaměstnavatele; pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti; pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na aplikovanou nebo teoretickou informatiku.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž se vypouští povinnost absolvovat volbu PB150/PB151.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB170 Seminář z konstrukce digitálních systémů (2+1 kr.)
 • PB171 Seminář z architektury digitálních systémů (2+1 kr.)
 • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • PV170 Konstrukce digitálních systémů (2+2 kr.)
 • PV171 Diagnostika číslicových systémů (2+2 kr.)
 • PV172 Architektura digitálních systémů (2+2 kr.)
 • PV198 Aplikace jednočipových počítačů (3+1 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • IB109 Návrh a implementace paralelních systémů (2+2 kr.)
  • IV010 Komunikace a paralelismus (2+2 kr.)
  • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
  • PV021 Neuronové sítě (4+2 kr.)
  • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
  • PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.)
  • PV192 Paralelní technické systémy (4+2 kr.)
  • PV193 Akcelerace algoritmů (4+2 kr.)
  • PV194 Vnější prostředí digitálních systémů (2+2 kr.)
  • PV200 Introduction to hardware description languages (3+1 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB170 Seminář z konstrukce digitálních systémů (2+1 kr.)
 • PV170 Konstrukce digitálních systémů (2+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PB171 Seminář z architektury digitálních systémů (2+1 kr.)
 • PV172 Architektura digitálních systémů (2+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)

3. semestr

 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.) (PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.))
 • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)

4. semestr

 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV192 Paralelní technické systémy (4+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • PV171 Diagnostika číslicových systémů (2+2 kr.)
 • PV198 Aplikace jednočipových počítačů (3+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)