Slovníček pojmů a zkratek

  • FI – Fakulta informatiky
  • MU – Masarykova univerzita.
  • Povinné předměty – Předměty, které je nutné absolvovat v rámci studijního oboru. Patří sem i povinně volitelné předměty.
  • Povinně volitelné předměty – Předměty, u nichž je nutné absolvovat alespoň jednu variantu z daných možností. Např. povinnost absolvovat předmět Programování v Javě a/nebo Programovaní v C++.
  • Studijní obor – Upřesnění toho, jak se student profiluje v rámci svého studijního programu. Student absolvuje studium alespoň v jednom, nebo i více oborech. Seznam absolvovaných oborů je součástí diplomu. V rámci jednoho studijního programu lze mezi obory volně přestupovat, tj. měnit svoje studijní zaměření.
  • Studijní program – Student je na vysokou školu přijímán ke studiu určitého studijního programu. Během studia je nicméně možné na žádost přestoupit na jiný studijní program FI. V rámci studijního programu může fakulta realizovat jeden nebo více studijních oborů.
  • Studijní zátěž – Každý předmět na MU je ohodnocen jistým počtem kreditů (bodů), které vyjadřují potřebné studijní úsilí na jeho absolvování. Studijní zátěž je předepsaný minimální počet kreditů, které musí student získat během daného období, např. za semestr.
  • Volitelné předměty – Libovolné předměty z nabídky FI a dokonce i jiných fakult, které si může student zapsat dle své libosti.
  • Žlutá kniha – Vžitý název studijního katalogu, který je fakultou vydáván každý rok a který obsahuje podrobné informace o všech oborech a předmětech včetně jejich sylabů.

Odpovědná osoba: Mgr. Simona Davidová