Emeritní profesoři a udělené čestné doktoráty

Emeritní profesoři

prof. Ing. Ivo Serba, CSc.
Titul udělen v roce 2010

prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc.
Titul udělen v roce 2009


Čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně uděluje vynikajícím osobnostem, českým i zahraničním, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván, čestný doktorát (ve zkratce "Dr. h.c."). Čestný doktorát se uděluje v oblasti věd pěstovaných na MU. Návrh na udělení čestného doktorátu podávají rektor a děkani fakult. Návrh na udělení čestného doktorátu schvaluje Vědecká rada MU.

Thomas A. Henzinger (Rakousko)
Ředitel IST Austria
Titul Dr.h.c. v oboru informatika předán: 14. 10. 2015 – fotky, projev

Javier Esparza (Španělsko)
Profesor Technické univerzity v Mnichově
Titul Dr.h.c. v oboru informatika předán: 23. 10. 2009 – fotky

Dines Bjørner (Dánsko)
Profesor Dánské technické univerzity v Lyngby
Titul Dr.h.c. v oboru informatika předán: 11. 6. 2004 – fotky

Charles Bennett (Spojené státy)
IBM Center v Yorktown Heights
Titul Dr.h.c. v oboru informatika předán: 12. 11. 1999 – fotky

Niklaus Wirth (Švýcarsko)
Federální technologický institut v Curychu
Titul Dr.h.c. v oboru informatika předán: 12. 11. 1999 – fotky

Donald E. Knuth (Spojené státy)
Standfordova univerzita – informatik
Titul Dr.h.c. v oboru matematické vědy předán: 7. 3. 1996 – fotky

Odpovědný kontakt: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.: Petr%20Hlin%C4%9Bn%C3%BD%20%3Cprodekan(dot)veda%40fi(dot)muni(dot)cz%3E