Tomáš Pitner


Tomáš Pitner

 

...kontakt...

RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně
Fakulta informatiky
Botanická 68a
CZ-60200 Brno
e-mail: tomp (at) fi.muni.cz
tel: +420-54949 5940
fax: +420-54949 1820

visitors since April 2, 2001:


 

...proděkan pro celoživotní vzdělávání...

Info o celoživotním vzdělávání na FI

 

...vyučované předměty...

Programování v jazyce Java

Environmentalistika

Vývoj programových systémů v jazyce Java

Návrh algoritmů I (2005)

Moderní značkovací jazyky (2005)

Java (2004)

Environmentalistika (2004)

Vývoj programových systémů v jazyce Java (2004)

Návrh algoritmů I (2004)

Moderní značkovací jazyky (2004)

Java (2003)

Environmentalistika (2003)

Environmentalistika (2002)

Moderní značkovací jazyky (2003)

Moderní značkovací jazyky (2002)

(Seminář z návrhu algoritmů)

 

...praktické (univerzita)...

IS.MU

Fakulta informatiky

news:cz.muni.fi

Zákon o VŠ


Statut MU


Volební a jednací řád AS MU


Právní normy MU


Právní normy FI

IP Telefonie

 

...praktické (ostatní)...

AltaVista

Google

NAJDI.TO

Seznam

POST.CZ

Telefonní seznam Českého Telecomu

Jízdní řády

SMS Paegas

Informační gramotnost (MŠMT)

 

... IS.MU ...
Kolegium děkana
Udělování výjimek/souhlasu se zápisem předmětu
Intranetový server IS.MU


 

... tutoriály ...
CSS1, CSS2 Tutorial, Reference
Zvon: CSS2 Tutorial
Zvon: XSLT Tutorial
Zvon: XSLT Reference
Dynamic Object-Based Inheritance with Subtyping


 

... software ...
XInclude Processor
Examplotron Beans - Easy XML-Java data binding
XML PreProcessor
The Extensible XML Transformer
XSLT-Trace: a tool for tracing XSLT transformations
djunit: Simple Extension of junit providing access to test data

 

... rychle ... konference|univerzita|ostatní|osoby| Telefonní seznam PřF|tf ... SMS ... Paegas Eurotel Oskar|IP Telefonie|TV-TIP

... neaktuálně ...

... projekty ...

Okruh Téma Rozsah Obhajoba Autor/ka
Resource Description Framework (RDF) RDF Tutoriál DP červen 2000 Ivana Kukačková
RDF Editor DP leden 2001 Helena Šestáková
ICT ve výuce na SŠ/ZŠ Programovací jazyk Logo (portál+učebnice) DP červen 2001 Michal Zerzáň
Kurz JavaScriptu DP leden 2001 Lenka Švancarová
Vybrané partie využití operačního systému Linux na škole DP červen 2001 Marian Lysák
Elektronické učebnice a online vzdělávání DP červen 2001 Jiří Poláček
Knihovna volně šiřitelných výukových programů DP červen 2001 Petr Hladiš
Informační systém pro řízení distančního vzdělávání DP červen 2001 Petr Pecka

... environmentalistika (PV108) ...

... soutěže ...

... výukové materiály ...

  • I001 - Úvod do programování (moje cvičební skupiny)
  • I001 - Úvod do programování (přednášky J. Pelikána)
  • I001 - Úvod do programování (cvičení J. Skřivana)
  • P005 - Služby počítačových sítí
  • P108 - Environmentalistika

... přednášky ... (od září 2000)

... ostatní/other ...

Satron (též Mobilky.cz) - negativní zkušenosti s prodejcem mobilních telefonů.
Kde pracuji, Archiv mého webu, My Homepage in English

non-serious

Tomáš Pitner, 1998-2000 Made with 1st Page 2000 - Professional tools for real minds.