RNDr. Tomáš Pitner, Dr.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky


Na Logo FI Fakultě informatiky pracuji jako odborný asistent na Katedře informačních technologií.

Botanická 68a, CZ-602 00 Brno

Tel.: 05/41512360, Fax: 05/41212568

e-mail: tomp@informatics.muni.cz

WWW: http://www.fi.muni.cz/~tomp/

© Tomáš Pitner, 1998-2000