Úvod do logiky

CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru


Hodnocení během semestru

Závěrečná zkouška - 38 bodů

Hodnocení


Struktura kursu

Výroková logika

Predikátová logika

Logika v informatice a umělé inteligenci

* není součástí zkoušky


Cvičení
Zajímavé