Kryptologie, šifry

Pokud není uvedeno jinak, jde o materiály prezentované na kurzu 15. 4. 2011.

Základní pojmy a principy, historie

  • Základní pojmy: ODP, PDF
  • Klasické šifry: ODP, PDF
  • Historické zajímavosti (slidy ve formátu ODP obsahují textové poznámky vysvětlující pojmy a obrázky na slidech): ODP, PDF
  • Cvičení na základní šifry v tabulkovém editoru:

Moderní kryptografie, aplikace, bezpečnost

Šifry, šifrovací hry a řešení problémů