Výpočetní modelování

Výpočetní modelování je jednou z důležitých a atraktivních aplikací informatiky. Ačkoli tato oblast nespadá do základního učiva standardně probíraného na středních školách, věříme, že jde o důležitá a zajímavá témata, která má smysl studentům představit alespoň v krátkosti.

NetLogo - modelování decentralizovaných systémů

NetLogo je volně dostupný program pro modelování decentralizovaných systémů. NetLogo obsahuje velkou sbírku zajímavých a dobře udělaných modelů, které lze snadno použít ve výuce. Krom toho také umožňuje vytvářet vlastní modely.

Dále máme k dispozici stručná videa představující modelování decentralizovaných systémů a některé modely:
Relevantní odkazy:

Spolupráce: Dilema vězně

Modulární program o zajímavé aplikaci informatiky v společenských vědách.

Základní představu o tématu si můžete udělat z následujícího videa o dilematu vězně (rozděleno na 2 díly pouze z technických důvodů):